კავშირი

აკავშირებს არჩეულ კადრს შემდეგ კადრთან. ტექსტი ავტომატურად გადავა ერთი კადრიდან მეორეში.

Icon Link Frames

კადრების დაკავშირება

Inserting, Editing, and Linking Frames

Please support us!