ცხრილის მონიშვნა

მონიშნავს ცხრილს,რომლის გამოყენებაც გსურთ mail merge მისამართებად.

ესკიზი

ხსნის Mail Merge Recipients დიალოგს.

Please support us!