მისამართთა ბლოკის მონიშვნა

Select, edit, or delete an address block layout for mail merge.

Select your preferred address block

მონიშნეთ ნაკრები სიაში,რომლის გამოყენებაც გსურთ ფოსტის მისამართების შესარწყმელად და დააწკაპუნეთ OK.

არასდროს შეიცავს ქვეყანას/ნაკრებს

გამორიცხავს ქვეყნის ან რეგიონის ინფორმაციას მისამართტა ნაკრებიდან.

ყოველთვის შეიცავს ქვეყანას/რეგიონს

შეიცავს ქვეყანას ან რეგიონალურ ინფორმაციას მისამართთა ნაკრებში.

შეიცავს ქვეყანას/რეგიონს თუ არ არის:

შეიცავს მხოლოდ იმ ქვეყნის ან რეგიონის ინფორმაციას მისამართთა ნაკრებში, თუ მნიშვნელობა განსხვავდება ტექსტურ ველში შეყვანილი მნიშვნელობისგან.

შეიყვანეთ ქვეყნის/რეგიონის სტრიქონი,რომელიც არ უნდა დაიბეჭდოს.

ახალი

ხსნის New Address Blockდიალოგს,სადაც შეგიძლიათ განსაზღვროთ ახალი მისამართის ნაკრების განლაგება.

ჩასწორება

Opens the Edit Address Block dialog where you can edit the selected address block layout.

წაშლა

შლის მისამართთა მონიშნული ნაკრების განლაგებას

Please support us!