მისამართთა ახალი სია

Enter new addresses or edit the addresses for mail merge documents. When you click OK, a dialog prompts you for the location to save the address list.

მისამართთა ინფორმაცია

შეჰყავს ან ასწორებს ველების შიგთავსს ფოსტის შერწყმის თვითეული მიმღებისთვის.

ჩანაწერის ნომრის ჩვენება

ღილაკებზე დაწკაპუნება ჩანაწერებზე ნავიგაციისთვის ან ჩანაწერის ნომერის შეყვანისთვის ჩანაწერის ასასახად.

ახალი

ამატებს ახალ ცარიელ ჩანაწერს მისამართთა სიას.

წაშლა

მონიშნული ჩანაწერის წაშლა.

პოვნა

ხსნის ჩანაწერის პოვნის დიალოგს. შეგიძლიათ დატოვოთ დიალოგი ღიად სანამ ჩანაწერებს ასწორებთ.

მოწესრიგება

ხსნის მორგების მისამართთა სიის დიალოგი, რომლის მოწესრიგება, სახელის გადარქმევა, დამატება და ველების წაშლა შეგიძლიათ.

Please support us!