მომხმარებლის მისალმება

Specify the salutation layout for mail merge or email merge documents. The name of this dialog is different for female recipients and male recipients.

მისალმების ელემენტები

მონიშნეთ ველი და გადაათრიეთ სხვა სიის ველში.

>

ამატებს მონიშნულ ველებს მისალმების ელემენტების სიიდან სხვა სიას. შეგიძიათ დაამატოთ ველი ერთჯერ მეტად.

<

შლის მონიშნულ ველს სხვა სიიდან.

მისალმების ელემენტების გადათრევა ქვემომდებარე ველში

აწესრიგებს ველებს გადათრევა-ჩაგდებით ან გამოიყენებს ისრის ღილაკებს.

მისალმების მორგება

მონიშნავს მნიშვნელობას სიიდან მისალმებისათვისა და პუნქტუაციის ნიშნულების ველებისათვის.

ესკიზი

ასახავს მონაცემთა ბაზის პირველ ჩანაწერს მიმდინარე მისალმების განლაგებით.

(ისრის ღილაკები)

მონიშნეთ ელემენტი სიაში და დააწკაპუნეთ ისრის ღილაკზე მის გადასაადგილებლად.

Please support us!