მისამართტა სიის მოწესრიგება

მისამართთა სიის მოწესრიგება mail merge დოკუმენტებისთვის.

მისამართთა სიის ელემენტები

სასურველი გადასაადგილებელი, წასაშლელი ან სახელის შესაცვლელი ველების მონიშვნა.

^

Click to move the selected field up one entry in the list.

v

Click to move the selected field down one entry in the list.

დამატება

ახალი ტექსტური ველის ჩართვა.

წაშლა

მონიშნული ველის წაშლა.

სახელის გადარქმევა

მონიშნული ტექსტის ველის სახელის გადარქმევა.

Please support us!