ასლი

Specify additional e-mail recipients for the mail merge document.

ასლები

შეიყვანეთ ელფოსტის ასლების ადრესატები, წერტილმძიმით გამოყოფილი (;).

დაფარული ასლი

შეიყვანეთ ელფოსტის დაფარული ასლების ადრესატები, წერტილმძიმით გამოყოფილი (;).

Please support us!