ფოსტის შერწყმის ოსტატი - მისამართები

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

შენიშვნის ხატულა

The Mail Merge wizard opens to this page if you start the wizard in a text document that already contains address database fields. If the wizard opens directly to this page, the Select Address List button is called Select Different Address List.


შენიშვნის ხატულა

The title of this page is Insert address block for letters and Select address list for email messages.


Select Address List

ხსნის Select Address List დიალოგს, სადაც შეგიძლიათ ამოირჩიოთ მონაცემთა წყარო მისამართებისთვის, ახალი მისამართის დამატება ან ახალი მისამართთა სიის ჩაბეჭდვა.

გავრთხილების ხატულა

When you edit some records in a Calc spreadsheet data source that is currently in use for a mail merge, those changes are not visible in the mail merge.


ეს დოკუმენტი შეიცავს მისამართთა ნაკრებს

ამატებს მისამართთა ნაკრებს ფოსტის შერწყმის დოკუმენტზე.

მონიშნეთ მისამართის ნაკრების განლაგება, რომლის გამოყენებაც გსურთ.

გავრთხილების ხატულა

If you select This document shall contain an address block, the third and fourth substeps become enabled on this page. Then you have to match the address block elements and the field names used in the mail.


მხოლოდ ცარიელი ველების შემცველი სტრიქონების აკრძალვა

მისამართის ცარიელი სტრიქონების დატოვების პარამეტრის გააქტიურება.

მეტი

ხსნის Select Address Blockდიალოგს.

ველების შეთავსება

ხსნის Match Fields დიალოგს.

გავრთხილების ხატულა

Unless all address elements are matched with a column header, you cannot finish the Mail Merge wizard with the Finish button or continue to the fourth step of the wizard.


(არჩევის ღილაკები)

გამოიყენეთ არჩევის ღილაკები წინა ან შემდეგი მონაცემების ჩანაწერის სანახავად.

Next step: Mail Merge Wizard - Create salutation

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Please support us!