განახლება

ანახლებს ელემენტებს მიმდინარე დოკუმენტში, რომელთაც გააჩნიათ დინამიკური შიგთავსი, ისევე, როგორც ველები და ინდექსები.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000406.xhp#aktualisieren not found).


ყველას განახლება

ანახლებს ყველა ბმულს, ველს, ინდექსს, სარჩევს და გვერდის ფორმატირებას მიმდინარე დოკუმენტში.

ველები

ანახლებს ყველა ველის შიგთავსს მიმდინარე დოკუმენტშ.

ბმულები

ანახლებს ბმულებს მიმდინარე დოკუმენტში.

მიმდინარე ინდექსი

განაახლებს მიმდინარე ინდექსს. მიმდინარე ინდექსი არის ის, რომელიც შეიცავს კურსორს.

ყველა ინდექსი და ცხრილი

ყველა ინდექსისა და სარჩევის განახლება მიმდინარე დოკუმენტში. თქვენ არ გჭირდებათ ადგილი ინდექსში ან ცხრილში კურსორის მოსათავსებლად სანამ ამ ბრძანებას გამოიყენებთ.

ყველა ცხრილი

განაახლებს ცხრილებს მიმდინარე დოკუმენტში.

გვერდის ფორმატირება

ანახლებს გვერდის ფორმატებს დოკუმენტში და თავიდან ითვლის გვერდების სრულ რაოდენობას, რომელიც აისახება Status Bar.

Please support us!