ველები

ანახლებს ყველა ველის შიგთავსს მიმდინარე დოკუმენტშ.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - Update - Fields

F9 ღილაკი


Please support us!