ყველას განახლება

ანახლებს ყველა ბმულს, ველს, ინდექსს, სარჩევს და გვერდის ფორმატირებას მიმდინარე დოკუმენტში.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - Update - Update All


Please support us!