სტრიქონების დანომრვა

ამატებს ან შლის ფორმატის სტრიქონის ნომრებს მიმდინარე დოკუმენტში. პარაგრაფის სტრიქონის დანომრვიდან გამოსარიცხად დააწკაპუნეთ პარაგრადზე, არიჩიეთFormat - Paragraph, დააწკაპუნეთ Numbering ჩანართზე, შემდეგ გაწმინდეთInclude this paragraph in line numbering თოლია. შეგიძლიათ ასევე გამორიცხოთ პარაგრაფის სტილი სტრიქონის დანომრვისგან.

შენიშვნის ხატულა

Line numbers are not available in HTML format.


ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)


დანომრვის ჩვენება

Adds line numbers to the current document.

ხედი

სტრიქონის დანომრვის პარამეტრების მომართვა.

სიმბოლოების სტილი

Select the formatting style that you want to use for the line numbers.

ფორმატი

Select the numbering style that you want to use.

პოზიცია

Select where you want the line numbers to appear.

სივრცეები

Enter the amount of space that you want to leave between the line numbers and the text.

ინტერვალი

Enter the counting interval for the line numbers.

გამყოფი

შეგიძლიათ შეიყვანოთ გამყოფის სიმბოლო სტრიქონების ნომრებს შორის ასასახად თუ თვლის ინტერვალი ერთზე მეტია.

ტექსტი

Enter the text that you want to use as a separator.

ყოველ

Enter the number of lines to leave between the separators.

შენიშვნის ხატულა

გამყოფები ასახულია მხოლოდ იმ სტრიქონებში, რომელიც არაა დანომრილი.


თვლა

Specify whether to include empty paragraphs or lines in frames in the line count.

ცარიელი სტრიქონები

Includes empty paragraphs in the line count.

Lines in frames

Adds line numbers to text in frames. The numbering restarts in each frame, and is excluded from the line count in the main text area of the document. In linked frames, the numbering is not restarted.

გადატვირთავს ნებისმიერ ახალ გვერდს

Restarts line numbering at the top of each page in the document.

Adding Line Numbers

Please support us!