ყველა ინდექსი და ცხრილი

ყველა ინდექსისა და სარჩევის განახლება მიმდინარე დოკუმენტში. თქვენ არ გჭირდებათ ადგილი ინდექსში ან ცხრილში კურსორის მოსათავსებლად სანამ ამ ბრძანებას გამოიყენებთ.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - Update - Indexes and Tables


Please support us!