გვერდის ფორმატირება

ანახლებს გვერდის ფორმატებს დოკუმენტში და თავიდან ითვლის გვერდების სრულ რაოდენობას, რომელიც აისახება Status Bar.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - Update - Page Formatting


გრძელ დოკუმენტებში გვერდის ფორმატირების განახლებას დრო დასჭირდება.

Please support us!