შერწყმის ცხრილები

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

From the menu bar:

Choose Table - Merge Table.


თუ ამოირჩევთ ამ ბრძანებას, როდესაც კურსორი სამი მიმდევრობითი ცხრილის შუაშია, შეგეკითხებიან ცხრილის მონიშვნის შესახებ, რომლის შერწყმაც გსურთ.

Please support us!