ცხრილის დაყოფა

ჰყოფს მიმდინარე ცხრილს ორ ცალკე ცხრილად კურსორის პოზიციაზე. შეგიძლიათ ამ ბრძანების წვდომა ასევე მარჯვენა წკაპით ცხრილის უჯრედში.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Table - Split Table.


რეჟიმი

სათაურის კოპირება

Includes the first row of the original table as the first row of the second table.

სამომხმარებლო სათაურ (სტილის გააქტიურება)

Inserts a blank header row in the second table that is formatted with the style of the first row in the original table.

ჩვეულებრივი დასათაურება

Inserts an additional blank row in the second table.

სათაურის გარეშე

Splits the table without copying the header row.

გავრთხილების ხატულა

როდესაც დაყოფთ ფორმულების შემცველ ცხრილს, ფორმულები შეიძლება დაზიანდეს.


Please support us!