ავტოფორმატი ცხრილებისთვის

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Table - AutoFormat Styles (with cursor in a table).


ავტოფორმატის გამოყენება ცხრილზე

  1. დააწკაპუნეთ ცხრილის უჯრედს ან მონიშნეთ დაფორმატებისთვის სასურველი უჯრედები.

  2. ამოირჩიეთ Table - AutoFormat, და შემდეგ დააწკაპუნეთ სასურველ ფორმატზე.

  3. დააწკაპუნეთ OK.

ფორმატი

ჩამოთვლის ხელმისაწვდომ ფორმატირების სტილებს ცხრილებისთვის. დააწკაპუნეთ ფორმატზე, რომლის გააქტიურებაც გსურთ და დააწკაპუნეთOK-ზე.

დამატება

Adds a new table style to the list.

  1. ცხრილის დაფორმატება დოკუმენტში.

  2. ამოირჩიეთ ცხრილი და შემდეგ Table - AutoFormat.

  3. დააწკაპუნეთ დამატებაზე.

  4. In the Add AutoFormat dialog, enter a name, and then click OK.

წაშლა

Deletes the selected table style. You cannot delete "Default Table Style".

სახელის გადარქმევა

Changes the name of the selected table style. You cannot rename "Default Table Style".

ფორმატირება

Select the formatting attributes to include in the selected table style.

რიცხვის ფორმატი

Includes numbering formats in the selected table style.

შრიფტი

Includes font formatting in the selected table style.

სწორება

Includes alignment settings in the selected table style.

Borders

Includes border styles in the selected table style.

თარგი

Includes background styles in the selected table style.

Please support us!