ბეჭდვისას

ავტომარუად აფორმატებს დოკუმენტს ბეჭდვისას. ფორმატირების პარამეტრების მოსამართად ამოირჩიეთ Tools - AutoCorrect,და შემდეგ დააწკაპუნეთ Options ჩანართზე.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - AutoCorrect - While Typing.


შეგიძლიათ გამოიყენოთ ავტოფორმატი ტექსტური დოკუმენტებისა და ცარიელი ASCII ტექსტური ფაილების დასაფორმატებლად, მაგრამ არა იმ სიმბოლოებით, რაც ხელით დააფორმატეთ. ავტომატური word completion მხოლოდ მაშინ გამოჩნდება, როდესაც სიტყვას მეორედ ჩაბეჭდავთ დოკუმენტში.

რჩევის ხატულა

ბოლო ავტოფორმატის ქმედების შესაცვლელად მონიშნეთ Edit - Undo.


ავტოფორმატის სხვა წესები

Please support us!