ბეჭდვისას

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - AutoCorrect - While Typing.


შეგიძლიათ გამოიყენოთ ავტოფორმატი ტექსტური დოკუმენტებისა და ცარიელი ASCII ტექსტური ფაილების დასაფორმატებლად, მაგრამ არა იმ სიმბოლოებით, რაც ხელით დააფორმატეთ. ავტომატური word completion მხოლოდ მაშინ გამოჩნდება, როდესაც სიტყვას მეორედ ჩაბეჭდავთ დოკუმენტში.

რჩევის ხატულა

ბოლო ავტოფორმატის ქმედების შესაცვლელად მონიშნეთ Edit - Undo.


ავტოფორმატის სხვა წესები

Please support us!