წაშლა

შლის მონიშნულ რიგ(ებ)ს ცხრილიდან.

ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, როცა კურსორი ცხრილშია

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

From toolbars:

Icon Delete Column

სვეტის წაშლა


Please support us!