წაშლა

შლის მონიშნულ რიგ(ებ)ს ცხრილიდან.

ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, როცა კურსორი ცხრილშია

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Table - Delete - Columns.

On Table bar, click

Icon

სვეტის წაშლა


Please support us!