ოპტიმალური სიგანე

ავტომატურად მოარგებს სვეტების სიგანეებს უჯრედების შიგთავსის მოსარგებად. სვეტის სგიგანის ცვლა არ ახდენს გავლენას ცხრილის სხვა სვეტების სიგანეზე. ცხრილის სიგანე არ უნდა აღემატებოდეს გვერდის სიგანეს.

The change affects only selected cells. You can adjust multiple cells next to each other if you select the cells together.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Table - Autofit - Optimal Column Width.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

Icon Optimal Column Width

სვეტის ოპტიმალური სიგანე


Please support us!