რიგის სიმაღლე

აირჩიეთ მონიშნული რიგ(ებ)ის სიმაღლე.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


სიმაღლე

შეიყვანეთ მონიშნული რიგ(ებ)ის სასურველი სიმაღლე.

ზომაზე მორგება

ავტომატურად მოარგებს რიგების სიმაღლეს უჯრედის შიგთავზე შესათავსებლად.

შენიშვნის ხატულა

Please support us!