რიგის სიმაღლე

Changes the height of the selected row(s).

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


სიმაღლე

შეიყვანეთ მონიშნული რიგ(ებ)ის სასურველი სიმაღლე.

ზომაზე მორგება

ავტომატურად მოარგებს რიგების სიმაღლეს უჯრედის შიგთავზე შესათავსებლად.

note

You can also right-click in a cell, and then choose Size - Minimal Row Height.


Please support us!