სვეტი

This command is only available if you have selected a table in your document, or if the cursor is in a table cell.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Right-click in a table, choose Cell.


Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

ასლი

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

სწორება ცენტრში ვერტიკალზე

შეიყვანეთ სივრცის რაოდენობა გვერდის ზედა კიდისა და მიამართთა ნაკრების ქვედა კიდეს შორის.

შრიფტი

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

მონიშვნა

Removes the cell protection for all selected cells in the current table.

Please support us!