ცხრილების ჩასწორება კლავიატურის გამოყენებით

შეგიძლიათ შეცვალოთ ზომა და წაშალოთ ცხრილის სვეტები კლავიატურით.

სვეტებისა და რიგების ზომის შეცვლა.

სვეტების ან რიგების ჩართვა ან წაშლა

შენიშვნის ხატულა

To change the behavior of tables in a text document, choose - LibreOffice Writer - Table.


Please support us!