სვეტები

განსაზღვრეთ სვეტის სიგანის პარამეტრები.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Table - Properties - Columns tab.


ცხრილის სიგანის მორგება

Reduces or increases table width with modified column width. This option is not available if Automatic is selected in the Alignment area on the Table tab.

სვეტების მორგება პროპორციულად

If possible, change in column width will be equal for each column. This option is not available if Automatic is selected in the Alignment area on the Table tab.

დარჩენილი სივრცე

Displays the amount of space that is available for adjusting the width of the columns. To set the width of the table, click the Table tab.

სვეტის სიგანე

განსაზღვრეთ სვეტის სიგანე ცხრილისთვის.

სვეტის სიგანე

Enter the width that you want for the column.

მარცხენა ისარი

Displays the table columns found to the left of the current column.

მარჯვენა ისარი

მიმდინარე სვეტის მარჯვნივ არსებულ ასახავს ცხრილის სვეტებს .

ცხრილების ჩასწორება კლავიატურის გამოყენებით

Please support us!