პარამეტრები

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Image - Properties - Options tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Options tab.

Choose View - Styles -open context menu Modify/New - Options tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Options tab.


სახელი

განსაზღვრავს მონიშნული ელემენტის სახელსა და მასთან დაკავშირებულ ბმულებს.

სახელი

შეიყვანეთ სახელი მონიშნული ელემენტისთვის.

რჩევის ხატულა

ობიექტს, დიაგრამას ან ჩარჩოს ანიჭებს აზრიან სახელს ისე, რომ ადვილად შეძლოთ მისი მდებარეობის დადგენა დოკუმენტებში.


ალტერნატიული ტექსტი (მოტივტივე ჩარჩოები, დიაგრამები და ობიექტები მხოლოდ)

შეიყვანეთ ვებ-ბრაუზერში ასასახი ტექსტი ელემენტის მიუწვდომელობისას. ალტერნატიული ტექსტი ასევე ხელმისაწვდომია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის.

წინა ბმული

ახახავს ელემენტს (ობიექტს, დიაგრამას ან ჩარჩოს) რომელიც მოდის მიმდინარე ელემენტამდე ბმულის მიმდევრობაში. წინა ბმულის დასამატებლად ან შესაცვლელად მონიშნეთ სახელი სიიდან. თუ აბამთ ჩარჩოებს, მიმდინარე ჩარჩო და სამიზნის ჩარჩო ცარიელი უნდა იყოს.

შემდეგი ბმული

ახახავს ელემენტს (ობიექტს, დიაგრამას ან ჩარჩოს) რომელიც მოდის მიმდინარე ელემენტამდე ბმულის მიმდევრობაში. შემდეგი ბმულის დასამატებლად ან შესაცვლელად მონიშნეთ სახელი სიიდან. თუ აბამთ ჩარჩოებს, მიმდინარე ჩარჩო და სამიზნის ჩარჩო ცარიელი უნდა იყოს..

დაცვა

განსაზღვრავს დაცვის პარამეტრებს მონიშნული ელემენტისთვის.

შიგთავსის დაცვა

მონიშნულ ელემენტის შიგთავსს არიდებს ცვლილებებს.

შეგიძლიათ მონიშნული ელემენტის შიგთავსის კოპირება.

პოზიციის დაცვა

კეტავს მონიშნული ელემენტის პოზიციას მიმდინარე დოკუმენტში.

ზომის დაცვა

კეტავს მონიშნული ელემენტის ზომას.

პარამეტრები

განსაზღვრავს ბეჭდვისა და ტექსტის პარამეტრებს მონიშნული ელემენტისთვის.

ჩასწორებადი მხოლოდ-კითხვადი ელემენტი (მხოლოდ ჩარჩოები)

საშუალებას გაძლევთ ჩაასწოროთ მხოლოდ-კითხვადი დოკუმენტის ჩარჩოს შიგთავსი (ჩაწერისგან დაცული).

ბეჭდვა

ჩაურთავს მონიშნულ ელემენტს დოკუმენტის ბეჭდვისას.

ტექსტის ნაკადი

განსაზღვრავს სასურველი ტექსტის დინების მიმართულენას ჩარჩოში.გამოიყენეთ სუპერორდინირებული ობიექტების პარამეტრები სიიდან.

Content vertical alignment

Specifies the vertical alignment of the frame's content. Mainly it means text content, but it also affects tables and other objects anchored to the text area (anchored as character, to character or to paragraph), for example frames, graphics or drawings.

ტექსტის მიმართულება.

Please support us!