პარამეტრები

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Image - Properties - Options tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Options tab.

Choose View - Styles - open context menu for selected Frame style - Modify/New - Options tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Options tab.

Right-click selected object, choose Properties - Options tab.


Accessibility

სახელი

შეიყვანეთ სახელი მონიშნული ელემენტისთვის.

tip

ობიექტს, დიაგრამას ან ჩარჩოს ანიჭებს აზრიან სახელს ისე, რომ ადვილად შეძლოთ მისი მდებარეობის დადგენა დოკუმენტებში.


Text Alternative (images and OLE objects only)

Enter a short description of the essential details of the selected object for a person who cannot see the object. This text is available for use by assistive technologies.

წარწერა

Enter a longer description of the object, especially if the object is too complex or contains too much detail to be described adequately with the short Text Alternative. Use Description to add additional information to the short description found in Text Alternative. This text is available for use by assistive technologies.

note

For images, Text Alternative and Description are exported with an appropriate tag in HTML and PDF format (remember to enable the Universal Accessibility (PDF/UA) option in PDF export).


Decorative

Marks the item as purely decorative, not part of the document content, and ignorable by assistive technologies.

Sequences (frames only)

წინა ბმული

Displays the frame that comes before the selected frame in a linked sequence. To add or change the previous link, select a name from the list. If you are linking frames, the selected frame and the target frame must be empty.

შემდეგი ბმული

Displays the frame that comes after the selected frame in a linked sequence. To add or change the next link, select a name from the list. If you are a linking frames, the target frame must be empty.

დაცვა

განსაზღვრავს დაცვის პარამეტრებს მონიშნული ელემენტისთვის.

Contents

მონიშნულ ელემენტის შიგთავსს არიდებს ცვლილებებს.

შეგიძლიათ მონიშნული ელემენტის შიგთავსის კოპირება.

Position

კეტავს მონიშნული ელემენტის პოზიციას მიმდინარე დოკუმენტში.

Size

კეტავს მონიშნული ელემენტის ზომას.

Content alignment (frames only)

Vertical alignment

Specifies the vertical alignment of the frame's content. Mainly it means text content, but it also affects tables and other objects anchored to the text area (anchored as character, to character or to paragraph), for example frames, graphics or drawings.

პარამეტრები

განსაზღვრავს ბეჭდვისა და ტექსტის პარამეტრებს მონიშნული ელემენტისთვის.

ჩასწორებადი მხოლოდ-კითხვადი ელემენტი (მხოლოდ ჩარჩოები)

საშუალებას გაძლევთ ჩაასწოროთ მხოლოდ-კითხვადი დოკუმენტის ჩარჩოს შიგთავსი (ჩაწერისგან დაცული).

ბეჭდვა

ჩაურთავს მონიშნულ ელემენტს დოკუმენტის ბეჭდვისას.

Text direction (frames only)

განსაზღვრავს სასურველი ტექსტის დინების მიმართულენას ჩარჩოში.გამოიყენეთ სუპერორდინირებული ობიექტების პარამეტრები სიიდან.

Please support us!