ჰიპერბმული

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Image - Properties - Hyperlink tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Hyperlink tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Hyperlink tab.


დაკავშირება

ბმულის პარამეტრების მომართვა.

URL

Enter the complete path to the file that you want to open.

არჩევა

დაადგინეთ ფაილის მდებარეობა, რომლის გახსნაც გსურთ ჰიპერბმულით და შემდეგ დააწკაპუნეთOpen. სამიზნე ფაილი შეიძლება იყოს თქვენს მანქანაზე ან FTP server ინტერნეტში.

სახელი

შეიყვანეთ სახელი ჰიპერბმულისთვის.

ჩარჩო

Specify the name of the frame where you want to open the targeted file. The predefined target frame names are described here.

გამოსახულების გეგმა

Select the type of ImageMap that you want to use. The ImageMap settings override the hyperlink settings that you enter on this page.

Server-side image map

გამოიყენებს სერვერის მხრიან სურათის გეგმას.

კლიენტის მხრიანი სურათის გეგმა

გამოიყენებსimage map რომელიც მონიშნული ობიექტისთვის შექმენით.

URL

Please support us!