მაკრო

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert/Format - Image - Properties - Macro tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Macro tab.

Choose Tools - AutoText - AutoText (button) - Macro.

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Choose Format - Character - Hyperlink tab - Events button.


მოვლენა

Lists the events that can trigger a macro. Only the events that are relevant to the selected object are listed.

შემდეგი ცხრილები ჩამოთვლის ობიექტის ტიპებსა და მოვლენებს, რომლებიც იწყებს მაკროს:

მოვლენა

მოვლენის დამწყები

OLE ობიექტი

Image

ჩარჩო

AutoText

სურათის გეგმის არე

ჰიპერბმული

ობიექტზე დაწკაპუნება

ობიექტი მონიშნულია

მაუსის გადატარება ობიექტზე

მაუსის მიმთითებელი გადადის ობიექტზე

ჰიპერბმულის დაწყება

ობიექტზე მინიჭებული ჰიპერბმულს დაეწკაპუნება

მაუსი ტოვებს ობიექტს

მაუსის კურსორი სცილდება ობიექტს

Image loaded successfully

image is loaded successfully

Image loading terminated

loading of the image is terminated by the user (for example, when downloading)

Could not load image

image is not successfully loaded

ალფა-სიმბოლოების შენატანი

ტექსტი შეტანილია

არა ალფა-სიმბოლოების შენატანი

შეიყვანება ამოუბეჭდავი სიმბოლოები, როგორიცაა ჩანართები და სტრიქონის გამყოფები

ჩარჩოს ზომის შეცვლა

ჩარჩოს ზომა შეცვლილია

ჩარჩოს გადაადგილება

ჩარჩო გადატანილია

ავტოტექსტის ჩართვამდე

ავტოტექსტის ჩართვამდე

ავტოტექსტის ჩართვის შემდეგ

ავტოტექსტის ჩართვის შემდეგ


შენიშვნის ხატულა

მოვლენებისთვის, რომლებიც ებმიან კონტროლს ფორმებში, იხილეთControl properties, or Form properties.


Assigned Action

Specify the macro that executes when the selected event occurs.

ჩარჩოები საშუალებას გაძლევთ გადააბათ კონკრეტული მოვლენები ფუნქციასთან, რომელიც წვეტს მოვლენა მოიმართება LibreOffice ჩამწერით თუ ფუნქციით. იხილეთ LibreOffice Basic Help დეტალური ინფორმაციისთვის.

Macro From

Lists the LibreOffice program and any open LibreOffice document. Within this list, select the location where you want to pick the macro from.

Existing Macros

Lists the available macros. Select the macro that you want to assign to the selected event, and then click Assign.

გამოყენება

Assigns the selected macro to the selected event.

უკუსვლა

Removes the macro assignment from the selected entry.

Please support us!