გადატანა

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Image - Properties - Wrap tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Wrap tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Wrap tab.

Choose Format - Wrap - Edit - Wrap tab.


რჩევის ხატულა

ტექსტის ცხრილზე დასამატებლად მოათავსეთ ცხრილი ჩარჩოში და შემდეგ ტექსტი ჩარჩოს გარშემო.


პარამეტრები

არცერთი

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.

Icon

არცერთი

წინ

Wraps text on the left side of the object if there is enough space.

Icon

წინ

შემდეგ

Wraps text on the right side of the object if there is enough space.

Icon

შემდეგ

პარალელური

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.

Icon

პარალელური

გასწვრივ

Places the object in front of the text.

Icon

გასწვრივ

ოპტიმალური

Automatically wraps text to the left, to the right, or on all four sides of the border frame of the object. If the distance between the object and the page margin is less than 2 cm, the text is not wrapped.

Icon

ოპტიმალური

პარამეტრები

განსაზღვრეთ ტექსტის გადატანის პარამეტრები.

პირველი პარაგრაფი

Starts a new paragraph below the object after you press Enter. The space between the paragraphs is determined by the size of the object.

ფონზე

Moves the selected object to the background. This option is only available if you selected the Through wrap type.

კონტური

Wraps text around the shape of the object. This option is not available for the Through wrap type, or for frames. To change the contour of an object, select the object, and then choose Format - Wrap - Edit Contour.

Outside only

Wraps text only around the contour of the object, but not in open areas within the object shape. This option is not available for frames.

Allow overlap

Specifies whether the object is allowed to overlap another object. This option has no effect on wrap through objects, which can always overlap.

ნარღვევები

განსაზღვრეთ მონიშნულ ობიექტსა და ტექსტს შორის დასატოვებელი სივრცის რაოდენობა.

მარცხენა

შეიყვანეთ სივრცე, რომლის დატოვებაც გსურთ ობიექტის მარცხენა კიდესა და ტექსტს შორის.

მარჯვნივ

შეიყვანეთ სივრცე, რომლის დატოვებაც გსურთ ობიექტის მარჯვენა კიდესა და ტექსტს შორის.

ზედა

შეიყვანეთ სივრცე, რომლის დატოვებაც გსურთ ობიექტის ზედა კიდესა და ტექსტს შორის.

ქვედა

Enter the amount of space that you want between the bottom edge of the object and the text.

Please support us!