ტექსტის ბადე

ამატებს ტექსტის ბადეს მიმდინარე გვერდის სტილს. ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია აზიური ენების მხარდაჭერის შემთხვევაში Tools - Options - Language Settings - Languages ქვეშ.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Menu Format - Page Style - tab Text Grid, if Asian language support is enabled


ბადე

ამატებს ან შლის ტექსტის ბადეს მიმდინარე გვერდის სტილის სტრიქონებისა და სიმბოლოებისთვის.

ბადის განლაგება

სტრიქონები გვერდზე

შეიყვანეთ სტრიქონების სასურველი რაოდენობა გვერდზე.

სიმბოლოები სტრიქონზე

შეიყვანეთ სიმბოლოთა მაქსიმალური სასურველი რაოდენობა სტრიქონზე.

მაქს. ძირითადი ტექსტის ზომა

შეიყვანეთ ძირითადი ტექსტის მაქსიმალური ზომა. დიდი მნიშვნელობა გამოიწვევს მცირე სიმბოლოებს სტრიქონზე.

მაქს. ძირითადი ტექსტის ზომა

შეიყვანეთ შრიფტის ზომაRuby ტექსტისთვის.

Ruby text below/left from base text

Displays Ruby text to the left of or below the base text.

Grid display

განსაზღვრავს ბეჭდვისა და ფერების პარამეტრებს ტექსტის უჯრედში.

Please support us!