ტექსტის დინება

Specify hyphenation and pagination options.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Paragraph - Text Flow tab.

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Text Flow tab.

Choose Edit - Find & Replace - Format - Text Flow tab.


ტექსტის გადატანა

Specify the hyphenationპარამეტრების განსაზღვრა დოკუმენტში.

ავტომატურად

საჭიროებისას ავტომატურად ჩაურთავს დეფისს დოკუმენტში.

Don't hyphenate words in CAPS

Avoids hyphenating words written entirely in capital letters, such as initialisms.

Don't hyphenate the last word

Avoids hyphenating the last word of paragraphs. This feature can help prevent these words from being split up across pages, affecting readability.

სიმბოლოები სტრიქონის ბოლოს

შეიყვანეთსტრიქონის ბოლოში დასატოვებელ სიმბოლოთა მინიმალური რაოდენობა .

სიმბოლოები სტრიქონის დასაწყისში

შეიყვანეთ სიმბოლოთა მინიმალური რაოდენობა, რომელიც უნდ აისახოს სტრიქონის დასაწყისში დეფისის შემდეგ.

Maximum consecutive hyphenated lines

შეიყვანეთ მიმდევრობით სტრიქონების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლების დეფისით გამოყოფაც შესაძლებელია.

Minimum word length in characters

Enter the minimum word length in characters that can be hyphenated.

Hyphenation zone

To reduce hyphenation, enter the length of the hyphenation zone. Instead of the possible hyphenation, the line will break between words, if the remaining horizontal space does not exceed the hyphenation zone. Hyphenation zone results in enlarged spaces between words in justified text, and greater distance from paragraph margins in non-justified text.

დაყოფები

განსაზღვრეთ გვერდი ან სვეტი break პარამეტრებში

ჩართვა

მონიშნეთ ეს თოლია და შემდეგ სასურველი გამყოფის ტიპი.

ტიპი

მონიშნეთ სასურველი გამყოფის ტიპი.

პოზიცია

მონიშნეთ, თუ საიდან გსურთ გამყოფის ჩართვა.

გვერდის სტილებით

მონიშნეთ ეს თოლია და შემდეგ გვერდის სასურველი სტილი პირველი გვერდზე გამოსაყენებლად გამყოფის შემდეგ.

გვერდის სტილი

მონიშნეთ ფორმატირების სტილი გამყოფის შემდეგ პირველ გვერდზე გამოსაყენებლად.

გვერდის ნომერი

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

პარამეტრები

განსაზღვრეთ ტექსტის დინების პარამეტრები პარაგრაფებისთვის, რომლებიც აისახება გვერდის გამყოფის წინ და შემდეგ.

არ დაყო პარაგრაფები

გადაანაცვლებს მთლიან პარაგრაფს შემდეგ გვერდზე ან სვეტზე გამყოფის ჩართვის შემდეგ.

შემდეგ პარაგრაფთან შენახვა

ინახავს მიმდინარე პარაგრაფს და შემდეგ პარაგრაფს ერთად, როდესაც გამყოფი ან სვეტის გამყოფია ჩართული.

ობლობის კონტროლი

განსაზღვრავს სტრიქონების მინიმალურ რაოდენობას პარაგრაფში გვერდის გამყოფამდე. მონიშნეთ ეს თოლია და შემდეგ შეიყვანეთ ნომერი Lines ველში. თუ სტრიქონების რაოდენობა გვერდის დასასრულს Lines ველში განსაზღვრულზე ნაკლებია, პარაგრაფი შემდეგ გვერდზე გადაიტანება.

Widow control

განსაზღვრავს სტრიქონების მინიმალურ რაოდენობას პარაგრაფში გვერდის გამყოფამდე. მონიშნეთ ეს თოლია და შემდეგ შეიყვანეთ ნომერი Lines ველში. თუ სტრიქონების რაოდენობა გვერდის დასასრულს Lines ველში განსაზღვრულზე ნაკლებია, გამყოფის პოზიცია მორგებულია.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

გააქტიურება

Applies the modified or selected values without closing the dialog.

Please support us!