ქვედა კოლონტიტული

ამატებს ან შლის ქვედა კოლონტიტულს გვერდის სტილიდან, რომელსაც ქვემენიუში მონიშნავთ.ქვედა კოლონტიტული ემატება ყველა გვერდს, რომელსაც ერთი და იგივე სტილი გააჩნია. ახალ დოკუმენტში მხოლოდ "Default" გვერდის სტილია ჩამოთვლილი. სხვა გვერდების სტილები ემატება სიას მათი დოკუმენტზე გააქტიურების დროს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Header and Footer - Footer


შენიშვნის ხატულა

ქვედა კოლონტიტულები ხილული ხდება, როდესაც ნახულობთ დოკუმენტს ბეჭდვის განლაგებით (View - Print Layout გააქტიურება).


მონიშვნის ნიშანი აისახება გვერდის სტილების წინ, რომელთაც გააჩნიათ ქვედა კოლონტიტული.

ქვედა კოლონტიტულის წასაშლელად ამოირჩიეთ Insert - Header, და შემდეგ მონიშნეთ ქვედა კოლონტიტულის შემცველი გვერდის სტილი. ქვედა კოლონტიტული წაშლილია ყველა გვერდიდან, რომელიც ამ გვერდს გამოიყენებს.

დოკუმენტში გამოყენებული ყველა გვერდის ქვედა კოლონტიტულის სტილის დასამატებლად ან წასაშლელად ამოირჩიეთ Insert - Header - All.

To format a footer, choose Format - Page Style - Footer.

Please support us!