მონაცემთა ბაზა

წყარო მონაცემების შეცვლა მიმდინარე დოკუმენტისთვის. ჩართული ველების შიგთავსის სწორად ასასახად ჩანაცვლების მონაცემთა ბაზა უნდა შეიცავდეს ველების იდენტურ სახელებს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

From the menu bar:

Choose Edit - Exchange Database

From the tabbed interface:

Choose Tools, open menu button and select Exchange Database.


მაგ., თუ ჩაურთავთ მისამართთა ველებს ფორმულარში წიგნაკის მონაცემთა ბაზიდან, უნდა გაცვალოთ მონაცემთა ბაზა მისამართტა სხვა მონაცემთა ბაზასთან სხვადასხვა მისამართების ჩასართავად.

მონაცემთა ბაზების გაცვლა

ერთ ჯერზე მხოლოდ მონაცემთა ერთი ბაზის შეცვლა შეგიძლიათ.

გამოყენებული მონაცემთა ბაზები

ჩამოთვლის ამჟამად ხმარებაში მყოფ მონაცემთა ბაზებს. მიმდინარე დოკუმენტი შეიცავს ერთ მონაცემთა ველს მაინც მონაცემთა ბაზის თვითეული სიიდან.

ხელმისაწვდომი მონაცემთა ბაზები

Lists the databases that are registered in LibreOffice.

არჩევა

ხსნის ფაილის გახსნის დიალოგს მონაცემთა ბაზის ფაილის შესარჩევად (*.odb). მონიშნული ფაილი ემატება ხელმისაწვდომ მონაცემთა ბაზების ველს.

განსაზღვრა

Replaces the current data source with the data source that you selected in the Available Databases list.

მონაცემთა ბაზების გასაცვლელად:

გადაამოწმეთ, ორივე მონაცემთა ბაზა შეიცავს თუ არა თავსებადი ველების სახელებს და ველის ტიპებს.

  1. დააწკაპუნეთ დოკუმენტში, რომლის შეცვლაც გსურთ მონაცემთა წყაროს მონაცემებისთვის.

  2. Choose Edit - Exchange Database.

  3. Databases in Use სიაში მონიშნეთ მონაცემთა ბაზის ცხრილი, რომლის ჩანაცვლებაც გსურთ.

  4. Available Databases სიაში ჩასანაცვლებელი მონაცემთა ბაზის ცხრილი მონიშნეთ.

  5. დააწკაპუნეთDefine.

Please support us!