ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერის ჩართვა

ჩაურთავს ბიბლიოგრაფიულ მიმართვას.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Bibliography Entry


ჩანაწერი

ბიბლიოგაფიის მონაცემთა ბაზიდან

Inserts a reference from the bibliography database.

დოკუმენტის შიგთავსიდან

ჩაურთავს მიმართვას ბიბლიოგრაფიის ჩანაწერებიდან, რომლებიც შენახულია მიმდინარე დოკუმენტში. ჩანაწერს, რომელსაც შენახულია დოკუმენტში, გააჩნია პრიორიტეტი ბიბლიოგრაფიის მონაცემთა ბაზაში შენახულ დოკუმენტთან შედარებით.

შენიშვნის ხატულა

როდესაც ინახავთ დოკუმენტს, რომელიც შეიცავს ბიბლიოგრაფიის ჩანაწეებს, შესაბამისი ჩანაწერები ავტომატურად შეინახება დოკუმენტის დამალულ ველში.


სახელი

Select the short name of the bibliography record that you want to insert.

ავტორი, სათაური

შესაძლებელი თუა, მონიშნული მოკლე სახელის ავტორი და სრულის სათაური აისახება ამ არეში.

ჩართვა

ჩაურთავს ბიბლიოგრაფიის მიმართვას დოკუმენტში. თუ შექმნით ახალ ჩანაწერს, უნდა ჩაურთოთ ჩანაწერად, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის დაიკარგება, როდესაც დოკუმენტს დახურავთ.

დახურვა

Closes the dialog.

ახალი

ხსნის Define Bibliography Entry დიალოგს, სადაც შეგიძლიათ შექმნათ ბიბლიოგრაფიის ჩანაწერი. ეს ჩანაწერი შეინახება მხოლოდ დოკუმენტში. ბიბლიოგრაფიის მონაცემთა ბაზისთვის ჩანაწერის დასამატებლად ამოირჩიეთTools - Bibliography Database.

ჩასწორება

ხსნისDefine Bibliography Entry დიალოგს, სადაც შეგიძლიათ ჩაასწოროთ მონიშნული ბიბლიოგრაფიის ჩანაწერი.

Please support us!