ბიბლიოგრაფიის ჩანაწერის განსაზღვრა

ბიბლიოგრაფიის ჩანაწერის შიგთავსის შეცვლა.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Bibliography Entry and click Edit


ჩანაწერის მონაცემები

შეიყვანეთ მოკლე სახელი და მონიშნეთ შესაბამისი წყაროს ტიპი. შეგიძლიათ შეიყვანოთ მონაცემები ამ ჩანაწერის სხვა ველებში.

სახელი

Displays the short name for the bibliography entry. You can only enter a name here if you are creating a new bibliography entry.

This is where you select the desired entry data for your bibliography.

ტიპი

Select the source for the bibliography entry.

Please support us!