ჩანაწერები (ობიექტების ცხრილი)

განსაზღვრეთ ჩანაწერების ფორმატი ობიექტების ცხრილში.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Table of Objects is the selected type)


დონე

მონიშნეთ განსასაზღვრი დონე.

ობიექტების ინდექსს მოხლოდ ერთი ინდექსური დონე გააჩნია.

სტრუქტურა და ფორმატი

Structure სტრიქონის ასახავს სარჩევის კოდს მონიშნული ზედა კოლონტიტულის დონისთვის. ზედა კოლონტიტულის იერსახის შესაცვლელად შეგიძლიათ შეიყვანოთ კოდები ან ტექსტი ამ სტრიქონის ცარიელ ველებში. ასევე შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ ცარიელ ველზე ან კოდზე და შემდეგ კოდის ღილაკზე.

ჩანაწერის ტექსტი (E)

Inserts the text of the selected entry.

ჩანართის გაჩერება (T)

ჩაურთავს ჩანართის შეჩერებას. პუნქტირების წერტილების ჩანართის შეჩერებაზე დასამატებლად მონიშნეთ სიმბოლო Fill character box-ში. ჩანართის შეჩერების პოზიციის შესაცვლელად შეიყვანეთ მნიშვნელობაTab stop position ველში ან მონიშნეთAlign right check box.

გვერდის ნომერი (#)

ჩაურთავს გვერდის ნომერს ჩანაწერში.

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

ჰიპერბმული (LS და LE)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

ყველა

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

სიმბოლოების სტილი

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

ჩასწორება

ხსნის დიალოგს, სადაც შეგიძლიათ ჩაასწოროთ მონიშნული სიმბოლოს სტილი.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


სიმბოლოს შევსება

მონიშნეთ ჩანართის სასურველი პუნქტირი.

ჩანართის გაჩერების პოზიცია

შეიყვანეთ მარცხენა ველსა და ჩანართის შეჩერებას შორის დასატოვებელი დაშორება.

სწორება მარჯვნივ

უსწორებს ჩანართის გაჩერებას მარჯვენა გვერდის ველს.

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

ჩანართის პოზიცია პარაგრაფის სტილის შეწევასთან მიმართებით

განათავსებს ჩანართის შეჩერებას Styles"მარცხნიდან შეწევის"ის ჩანართში განსაზღვრულ პარაგრაფის სტილის მნიშვნელობასთან მიმართებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩანართის გაჩერება მოთავსებული იქნება მარცხენა ტექსტის ველთან მიმართებით.

Please support us!