ჩანაწერები (ანბანური ინდექსი)

განსაღვრეთ ანბანური ინდექსის ჩანაწერების ფორმატი.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Alphabetical Index is the selected type)


დონე

მონიშნეთ განსასაზღვრი დონე.

დონე "S" მიემართება ცალ ასოიან ზედა კოლონტიტულებს, რომლებიც ინდექსის ჩანაწერებს ანბანურად ჰყოფს. ამ ზედა კოლონტიტულების გასააქტიურებლად მონიშნეთ Alphabetical delimiter თოლია Formatარეში.

სტრუქტურა და ფორმატი

Structure სტრიქონის ასახავს სარჩევის კოდს მონიშნული ზედა კოლონტიტულის დონისთვის. ზედა კოლონტიტულის იერსახის შესაცვლელად შეგიძლიათ შეიყვანოთ კოდები ან ტექსტი ამ სტრიქონის ცარიელ ველებში. ასევე შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ ცარიელ ველზე ან კოდზე და შემდეგ კოდის ღილაკზე.

ჩანაწერის ტექსტი (E)

Inserts the text of the selected entry.

ჩანართის გაჩერება (T)

ჩაურთავს ჩანართის შეჩერებას. პუნქტირების წერტილების ჩანართის შეჩერებაზე დასამატებლად მონიშნეთ სიმბოლო Fill character box-ში. ჩანართის შეჩერების პოზიციის შესაცვლელად შეიყვანეთ მნიშვნელობაTab stop position ველში ან მონიშნეთAlign right check box.

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

გვერდის ნომერი (#)

ჩაურთავს გვერდის ნომერს ჩანაწერში.

ყველა

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

სიმბოლოების სტილი

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

ჩასწორება

ხსნის დიალოგს, სადაც შეგიძლიათ ჩაასწოროთ მონიშნული სიმბოლოს სტილი.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


სიმბოლოს შევსება

მონიშნეთ ჩანართის სასურველი პუნქტირი.

ჩანართის გაჩერების პოზიცია

შეიყვანეთ მარცხენა ველსა და ჩანართის შეჩერებას შორის დასატოვებელი დაშორება.

სწორება მარჯვნივ

უსწორებს ჩანართის გაჩერებას მარჯვენა გვერდის ველს.

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

სიმბოლოთა სტილი ძირითადი ჩანაწერებისთვის

Specify the formatting style for the main entries in the alphabetical index. To convert an index entry into a main entry, click in front of the index field in the document and then choose Edit - Index Entry.

ანბანური გამყოფი

გამოიყენებს ანბანური რიგით დალაგებული ინდექსის ჩანაწერების საწყის ასოებს სექციის ზედა კოლონტიტულებად.

მძიმეებით გამოყოფილი გასაღები

ინდექსის ჩანაწერებს მძიმით გამოყოფს და ერთ ხაზზე განალაგებს .

ჩანართის პოზიცია პარაგრაფის სტილის შეწევასთან მიმართებით

განათავსებს ჩანართის შეჩერებას Styles"მარცხნიდან შეწევის"ის ჩანართში განსაზღვრულ პარაგრაფის სტილის მნიშვნელობასთან მიმართებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩანართის გაჩერება მოთავსებული იქნება მარცხენა ტექსტის ველთან მიმართებით.

Please support us!