ჩანაწერები (სარჩევი)

მიუთითეთ ჩანაწერების ფორმატი სარჩევში.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Table of Contents is the selected type)


დონე

მონიშნეთ განსასაზღვრი დონე.

სტრუქტურა და ფორმატი

Structure სტრიქონის ასახავს სარჩევის კოდს მონიშნული ზედა კოლონტიტულის დონისთვის. ზედა კოლონტიტულის იერსახის შესაცვლელად შეგიძლიათ შეიყვანოთ კოდები ან ტექსტი ამ სტრიქონის ცარიელ ველებში. ასევე შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ ცარიელ ველზე ან კოდზე და შემდეგ კოდის ღილაკზე.

თავის ნომერი (E#)

Inserts the chapter number. To assign chapter numbering to a heading style, choose Tools - Chapter Numbering.

ჩანაწერის ტექსტი (E)

ჩაურთავს თავის ზედა კოლონტიტულის ტექსტს.

ჩანართის გაჩერება (T)

ჩაურთავს ჩანართის შეჩერებას. პუნქტირების წერტილების ჩანართის შეჩერებაზე დასამატებლად მონიშნეთ სიმბოლო Fill character box-ში. ჩანართის შეჩერების პოზიციის შესაცვლელად შეიყვანეთ მნიშვნელობაTab stop position ველში ან მონიშნეთAlign right check box.

გვერდის ნომერი (#)

ჩაურთავს გვერდის ნომერს ჩანაწერში.

ჰიპერბმული (LS და LE)

ქმნის ჰიპერბმულს ჩანაწერის ნაწილისთვის, რომელსაც სვამთ გამხსნელ (LS) და (LE) ჰიპერბმულის ჭდეებში. Structure სტრიქონზე დააწკაპუნეთ ცარიელ ველზე იმ ნაწილის წინ, რომლისთვისაც ჰიპერბმულს ქმნით და შემდეგ დააწკაპუნეთ ღილაკზე დააწკაპუნეთ ცარიელ ველზე იმ ნაწილის შემდეგ, რომლის ჰიპერბმულიც გსურთ და შემდეგ კვლავ დააჭირეთ ღილაკს. ყველა ჰიპერბმული უნიკალური უნდა იყოს.

ყველა

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

სიმბოლოების სტილი

განსაზღვრეთ ფორმატირების სტილი მონიშნული ნაწილისთვის Structure line.

ჩასწორება

ხსნის დიალოგს, სადაც შეგიძლიათ ჩაასწოროთ მონიშნული სიმბოლოს სტილი.

სიმბოლოს შევსება

მონიშნეთ ჩანართის სასურველი პუნქტირი.

ჩანართის გაჩერების პოზიცია

შეიყვანეთ მარცხენა ველსა და ჩანართის შეჩერებას შორის დასატოვებელი დაშორება.

სწორება მარჯვნივ

უსწორებს ჩანართის გაჩერებას მარჯვენა გვერდის ველს.

ფორმატი

Only visible when you click the E# button in the Structure line. Select to show the chapter number with or without separator.

Evaluate up to level

Enter the maximum hierarchy level down to which objects are shown in the generated index.

ჩანართის პოზიცია პარაგრაფის სტილის შეწევასთან მიმართებით

განათავსებს ჩანართის შეჩერებას Styles"მარცხნიდან შეწევის"ის ჩანართში განსაზღვრულ პარაგრაფის სტილის მნიშვნელობასთან მიმართებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩანართის გაჩერება მოთავსებული იქნება მარცხენა ტექსტის ველთან მიმართებით.

Please support us!