სტილების მინიჭება

ქმნის ინდექსის ჩანაწერებს სპეციფიკური პარაგრაფის სტილებით.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles


სტილები

ეს სია შეიცავს პარაგრაფის სტილებს, რომელსაც ააქტიურებთ ინდექსის დონეებზე.

ინდექსის ჩანაწერის შესაქმნელად პარაგრაფის სტილზე, დააწკაპუნეთ სტილზე Styles სიაში დააწკაპუნეთ >> ღილაკზე სასურველი ინდექსის დონეზე სტილის გადასაადგილებლად.

<<

ააქვს მონიშნული პარაგრაფის სტილი ერთი დონით ზემოთ ინდექსის იერარქიაში.

>>

ჩამოაქვს მონიშნული პარაგრაფის სტილი ერთი დონით ქვემოთ ინდექსის იერარქიაში.

Please support us!