სტილების მინიჭება

ქმნის ინდექსის ჩანაწერებს სპეციფიკური პარაგრაფის სტილებით.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles


სტილები

ეს სია შეიცავს პარაგრაფის სტილებს, რომელსაც ააქტიურებთ ინდექსის დონეებზე.

To create an index entry from a paragraph style, click the style in the Styles list, then click the index level that you want to assign to that paragraph style.

Demote Index Level button

ააქვს მონიშნული პარაგრაფის სტილი ერთი დონით ზემოთ ინდექსის იერარქიაში.

Promote Index Level button

ჩამოაქვს მონიშნული პარაგრაფის სტილი ერთი დონით ქვემოთ ინდექსის იერარქიაში.

Please support us!