ინდექსი

შემდეგი პარამეტრებია ხელმისაწვდომი, როდესაც მონიშნავთ Bibliography as the index ტიპს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)


ტიპი და სახელი

განსაზღვრეთ ინდექსის ტიპი და სათაური.

სათაური

შეიყვანეთ მონიშნული ინდექსის სათაური.

ტიპი

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

ხელით გაკეთებული ცვლილებებისგან დაცვა

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

ჩანაწერების ფორმატირება

ჩანაწერების დანომრვა

ავტომატურად ნომრავს ბიბლიოგრაფიულ ჩანაწერებს. დანომრვის დახზარისხების პარამეტრების მომართვისთვის დააწკაპუნეთ Entries ჩანართზე.

ფრჩხილები

Select the brackets used to enclose bibliography entries.

დალაგება

მომართავს პარამეტრებს ინდექსის ჩანაწერების დასახარისხებლად.

ენა

მონიშნეთ ენის წესები ინდექსის ჩანაწერების დახარისხებისთვის.

გასაღების ტიპი

მონიშნეთ ციფრული, როდესაც გსურთ ციფრების დახარისხება მნიშვნელობით, როგორიცაა 1, 2, 12. მონიშნეთ ალფა-ციფრული, როდესაც გსურთ ციფრების დახარისხება სიმბოლოთა კოდით, როგორიცაა 1, 12, 2.

Please support us!