ინდექსი

Tშემდეგი პარამეტრებია ხელმისაწვდომია, როდესაც ამოირჩევთ Alphabetical Index როგორცindex ტიპს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)


ტიპი და სახელი

განსაზღვრეთ ინდექსის ტიპი და სათაური.

სათაური

შეიყვანეთ მონიშნული ინდექსის სათაური.

ტიპი

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

ხელით გაკეთებული ცვლილებებისგან დაცვა

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Create Index or Table of Contents

For

მონიშნეთ უნდა შეიქმნას თუ არა ინდექსი დოკუმენტისთვის ან მიმდინარე თავისთვის.

პარამეტრები

შეიცავს იდენტურ ჩანაწერებს

ჩაანაცვლებს იდენტური ინდექსის ჩანაწერებს ერთი ჩანაწერით, რომელიც ჩამოთვლის გვერდის ნომრებს, სადაც ჩანაწერი ჩანს დოკუმენტში. მაგ., ჩანაწერებისთვის "ხედი 10, ხედი 43" შედგენილია "View 10, 43".

Combine identical entries with f or ff

Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a "f" or "ff". For example, the entries "View 10, View 11" are combined as "View 10f", and "View 10, View 11, View 12" as "View 10ff". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with Sort - Language.

შედგენილია -

ჩაანაცვლებს იდენტური ინდექსის ჩანაწერებს, რომლებიც აღმოჩნდება მომდევნო ვერდებზე ცალი ჩანაწერით და გვერდის დიაპაზონს, სადაც ჩანაწერი შეინიშნება. მაგ., ჩანაწერები "ხედი 10, ხედი 11, ხედი 12" აღინიშნება, როგორც "ხედი 10-12".

რეგისტრისადმი მგრძნობიარე

გამოარჩევს დაბალ და მაღალი რეგისტრის ასოებს ინდენტური ინდექსის ჩანაწერებში. აზიური ნებისთვის განსაკუთრებული მართვა გამოიყენება. თუ გსურთ ელემენტის პირველი გამოჩენისას ჩანაწერის რეგისტრი დაადგინოთ, მონიშნეთ Combine identical entries.

შენიშვნის ხატულა

მრავალდონიანი მიმართების გასააქტიურებლად აზიურ ენებზე, მონიშნეთ Case sensitive. მრავალდონიანი მიმართებისას ჩანაწერების რეგისტრები და დიაკრიტიკულები უგულვებელყოფილია და მხოლოდ ჩანაწერების პრიმიტიული ფორმები შეედარება. თუ ფორმებიი იდენტურია, ფორმების დიაკრიტიკულები შეედარება. თუ ფორმები კვლავ იდენტურია, ფორმების რეგისტრები და ასევე, სიმბოლოთა სიგნაბეები და იაპონური Kana შეედარება.


ჩანაწერების ავტოკაპიტალიზაცია

ინდექსის ჩანაწერის პირველი ასოს ავტოკაპიტალიზაცია.

გასაღებები, როგორც ცალკე ჩანაწერები

ჩაურთავს ინდექსის გასაღებებს ცალკე ინდექსის ჩანაწერებად. გასაღები ჩაერთვება ზედა დონის ინდექსის ჩანაწერად და ჩანაწერები მიწერება ინდენტური ქვეჩანაწერების გასაღებად.

ინდექსის გასაღების განსასაზღვრად ამოირჩიეთ Insert Index Entry დიალოგი.

შეთანხმების ფაილი

ავტომატურად მონიშნავს ინდექსის ჩანაწერებს შეთანხმების ფაილის გამოყენებით - სიტყვების სია ინდექსის ფაილად ჩასართავად.

ფაილი

შეთანხმების ფაილის მონიშვნა, შექმნა ან ჩასწორება.

დალაგება

მომართავს პარამეტრებს ინდექსის ჩანაწერების დასახარისხებლად.

ენა

მონიშნეთ ენის წესები ინდექსის ჩანაწერების დახარისხებისთვის.

გასაღების ტიპი

მონიშნეთ ციფრული, როდესაც გსურთ ციფრების დახარისხება მნიშვნელობით, როგორიცაა 1, 2, 12. მონიშნეთ ალფა-ციფრული, როდესაც გსურთ ციფრების დახარისხება სიმბოლოთა კოდით, როგორიცაა 1, 12, 2.

Please support us!