ინდექსი

Tშემდეგი პარამეტრებია ხელმისაწვდომია, როდესაც ამოირჩევთ Alphabetical Index როგორცindex ტიპს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)


ტიპი და სახელი

განსაზღვრეთ ინდექსის ტიპი და სათაური.

ტიპი

მონიშნეთ სასურველი ინდექსის ტიპი. ამ ჩანართში ხელმისაწვდომი პარამეტრები დამოკიდებულია მონიშნული ინდექსის ტიპზე. Insert - Indexes and Tables - Indexes and Tables, შემდეგ შეგიძლიათ ინდექსის ჩასწორება.

სათაური

შეიყვანეთ მონიშნული ინდექსის სათაური.

ხელით გაკეთებული ცვლილებებისგან დაცვა

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

ინდექსის შექმნა

მონიშნეთ უნდა შეიქმნას თუ არა ინდექსი დოკუმენტისთვის ან მიმდინარე თავისთვის.

პარამეტრები

შეიცავს იდენტურ ჩანაწერებს

ჩაანაცვლებს იდენტური ინდექსის ჩანაწერებს ერთი ჩანაწერით, რომელიც ჩამოთვლის გვერდის ნომრებს, სადაც ჩანაწერი ჩანს დოკუმენტში. მაგ., ჩანაწერებისთვის "ხედი 10, ხედი 43" შედგენილია "View 10, 43".

შეიცავს იდენტურ ჩანაწერებს p ან pp

ჩაანაცვლებს იდენტური ინდექსის ჩანაწერებს სადაც ჩანაწერი ჩანს დოკუმენტში. ან მიმდევროვით გვერდებს, ერთი ჩანაწერით, რომელიც ჩამოთვლის გვერდის ნომრებს "p"-ით ან "pp"-ით, სადაც ჩანაწერი პირველად ჩანსsმაგ., ჩანაწერებისთვის "ხედი10, ხედი 11, ხედი 12" შედგენილია "ხედი10pp", და "ხედი 10, ხედი 10" as "ხედი 10p).

შედგენილია -

ჩაანაცვლებს იდენტური ინდექსის ჩანაწერებს, რომლებიც აღმოჩნდება მომდევნო ვერდებზე ცალი ჩანაწერით და გვერდის დიაპაზონს, სადაც ჩანაწერი შეინიშნება. მაგ., ჩანაწერები "ხედი 10, ხედი 11, ხედი 12" აღინიშნება, როგორც "ხედი 10-12".

რეგისტრისადმი მგრძნობიარე

გამოარჩევს დაბალ და მაღალი რეგისტრის ასოებს ინდენტური ინდექსის ჩანაწერებში. აზიური ნებისთვის განსაკუთრებული მართვა გამოიყენება. თუ გსურთ ელემენტის პირველი გამოჩენისას ჩანაწერის რეგისტრი დაადგინოთ, მონიშნეთ Combine identical entries.

შენიშვნის ხატულა

მრავალდონიანი მიმართების გასააქტიურებლად აზიურ ენებზე, მონიშნეთ Case sensitive. მრავალდონიანი მიმართებისას ჩანაწერების რეგისტრები და დიაკრიტიკულები უგულვებელყოფილია და მხოლოდ ჩანაწერების პრიმიტიული ფორმები შეედარება. თუ ფორმებიი იდენტურია, ფორმების დიაკრიტიკულები შეედარება. თუ ფორმები კვლავ იდენტურია, ფორმების რეგისტრები და ასევე, სიმბოლოთა სიგნაბეები და იაპონური Kana შეედარება.


ჩანაწერების ავტოკაპიტალიზაცია

ინდექსის ჩანაწერის პირველი ასოს ავტოკაპიტალიზაცია.

გასაღებები, როგორც ცალკე ჩანაწერები

ჩაურთავს ინდექსის გასაღებებს ცალკე ინდექსის ჩანაწერებად. გასაღები ჩაერთვება ზედა დონის ინდექსის ჩანაწერად და ჩანაწერები მიწერება ინდენტური ქვეჩანაწერების გასაღებად.

ინდექსის გასაღების განსასაზღვრად ამოირჩიეთ Insert Index Entry დიალოგი.

შეთანხმების ფაილი

ავტომატურად მონიშნავს ინდექსის ჩანაწერებს შეთანხმების ფაილის გამოყენებით - სიტყვების სია ინდექსის ფაილად ჩასართავად.

ფაილი

შეთანხმების ფაილის მონიშვნა, შექმნა ან ჩასწორება.

დალაგება

მომართავს პარამეტრებს ინდექსის ჩანაწერების დასახარისხებლად.

ენა

მონიშნეთ ენის წესები ინდექსის ჩანაწერების დახარისხებისთვის.

გასაღების ტიპი

მონიშნეთ ციფრული, როდესაც გსურთ ციფრების დახარისხება მნიშვნელობით, როგორიცაა 1, 2, 12. მონიშნეთ ალფა-ციფრული, როდესაც გსურთ ციფრების დახარისხება სიმბოლოთა კოდით, როგორიცაა 1, 12, 2.

Please support us!