სტილები

შეგიძლიათ მიაწეროთ სხვადასხვა პარაგრაფის სტილები ინდექსის სათაურების ფორმატის, გამყოფებისა და ინდექსის ჩანაწერების შესაცვლელად. ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ პარაგრაფის სტილები ამ დიალოგში.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab


დავალება

დონეები

მონიშნეთ ინდექსის დონე, რომლის შეცვლაც გსურთ დაფორმატებისთვის.

პარაგრაფის სტილები

მონიშნეთ პარაგრაფის სტილი, რომლის გამოყენებაც გსურთ მონიშნულ ინდექსის დონეზე და შემდეგ დააჭირეთ გამოყენების<) ღილაკს.

<

აფორმატებს მონიშნული ინდექსის ტექსტს მონიშნული პარაგრაფის სტილის დონეზე.

ნაგულისხმევი

მონიშნული დონის ფორმატირებას გარდაქმნის "ნაგულისხმევ" პარაგრაფის სტილად.

ჩასწორება

ხსნის Paragraph Style დიალოგს, სადაც შეგიძლიათ მოახდინოთ პარაგრაფის სტილის მოდიფიკაცია.

Please support us!