შენატანის ველი

ჩაურთავს ტექსტის ველს, რომლის გახსნა და ჩასწორება შეგიძლიათ დოკუმენტში დაწკაპუნებით. შეგიძლიათ გამოიყენოთ შენატანის ველები ტექსტისთვის ან მიანიჭოთ ახალი მნიშვნელობა ცვლადს.

დოკუმენტში შენატანი ველების შიგთავსის შესაცვლელად დააწკაპუნეთ ველზე და შემდეგ ჩაასწორეთ ტექსტი დიალოგის ქვედა ველში.

Reference

This box displays the name that you entered in the Reference box on the Functions or Variables tab of the Fields dialog. The box underneath displays the contents of the field.

შემდეგი

გადადის დოკუმენტის შემდეგ შენატან ველზე. ეს ღილაკი ხელმისაწვდომია მხოლოდ კურსორის შენატან ველის წინ მოთავსებისას და Shift+Ctrl+F9 დაჭერით.

Please support us!