პრინტერი

მომართავს პრინტერის პარამეტრების კონვერტისთვის.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Envelope - Printer tab


კონვერტებისთვის პრინტერის მოსამართად ჩაიხედეთ პრინტერის დოკუმენტაციაში. პრინტერის მოდელის მიხედვით, კონვერტები შეიძლება განთავსდეს მარცხნივ, მარჯვნივ, შუაში ან პირით ზემოთ ან ქვემოთ.

ჰორიზონტალურად მარცხნივ

აწვდის კონვერტს ჰორიზონტალურად პრინტერის არეს მარცხენა კიდიდან .

ჰორიზონტალურაც ცენტრში

აწვდის კონვერტს ჰორიზონტალურად პრინტერის არეს ცენტრიდან .

ჰორიზონტალურად მარჯვნივ

აწვდის კონვერტს ჰორიზონტალურად პრინტერის არეს მარცხენა კიდიდან.

ვერტიკალურად მარცხნივ

Feeds the envelope vertically from the left edge of the printer tray.

ვერტიკალურად ცენტრში

აწვდის კონვერტს ჰორიზონტალურად პრინტერის არეს ცენტრიდან.

ვერტიკალურად მარჯვნივ

აწვდის კონვერტს ჰორიზონტალურად პრინტერის არეს მარჯვენა კიდიდან.

ზევიდან ბეჭდვა

აწვდის კონვერტს ჰორიზონტალურად პრინტერის არეს საბეჭდი ზედა პირიდან.

ქვემოდან ბეჭდვა

Feeds the envelope with the print side face down in the printer tray.

მარჯვნივ ჩანაცვლება

შეიყვანეთ ბეჭდვის არეს მარჯვნივ გადასანაცვლებელი კოეფიციენტი.

ქვემოთ ჩანაცვლება

შეიყვანეთ ბეჭდვის არეს ქვემოთ გადასანაცვლებელი კოეფიციენტი.

მიმდინარე პრინტერი

აჩვენებს მიმდინარე პრინტერის სახელს

მომართვა

ხსნის პრინტერის მომართვის დიალოგს, სადაც შეგიძლიათ განსაზღვროთ პრინტერის დამატებითი პარამეტრები, როგორიცაა ქაღალდის ფორმატი და ორიენტაცია.

Please support us!