კონვერტი

შეიყვანეთ მიტანის და დაბრუნების მისამართები კონვერტისათვის. შეგიძლიათ ასევე ჩაურთოთ მისამართის ველები მონაცემთა ბაზიდან, მაგ.: მისამართთა მონაცემთა ბაზიდან. You can also insert address fields from a database, for example from the Addresses database.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Envelope - Envelope tab


მისამართები

Enter the delivery address. You can also click in this box, and select a database, a table, and field, and then click the arrow button to insert the field in the address. If you want, you can apply formatting, such as bold and underline, to the address text.

გამგზავნი

Includes a return address on the envelope. Select the Sender check box, and then enter the return address. LibreOffice automatically inserts your user data in the Sender box, but you can also enter the data that you want.

მონაცემთა ბაზა

მონიშნეთ მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს მისამართების თქვენთვის სასურველ მონაცემებს.

ცხრილი

მონიშნეთ მონაცემთა ბაზის ცხრილი, რომელიც შეიცავს მისამართების თქვენთვის სასურველ მონაცემებს.

მონაცემთა ბაზის ველი

მონიშნეთ მონაცემთა ბაზის ველი, რომელიც შეიცავს მისამართების თქვენთვის სასურველ მონაცემებს და შემდეგ დააწკაპუნეთ მარცხენა ისრის ღილაკს. მონაცემები დაემატება მისამართთა ველს კურსორთან ერთად.

წინასწარი დათვალიერების ველი

Displays a preview of the current selection.

Please support us!