პარამეტრები

Adds the chapter number to the caption label. To use this feature, you must first assign an outline level to a paragraph style, and then apply the style to the chapter headings in your document.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

ამოირჩიეთ ჩასმა - ფაილი

Open context menu - choose Caption - Options


თავების მიხედვით დანომრვა

When you add chapter numbers to caption labels, the caption numbering is reset when a chapter heading is encountered. For example, if the last figure in chapter 1 is "Figure 1.12", the first figure in the next chapter would be "Figure 2.1".

დონე

მონიშნეთ მონახაზი დონეების რაოდენობა თავთა იერარქიის ზედა ზღვარიდან ქვემოთ, რათა თავის დონე ჩაურთოთ.

გამყოფი

შეიყვანეთ თავებისა და სათაურის ნომრებს შორის ჩასართველი სასურველი სიმბოლო.

კატეგორიისა და ჩარჩოს ფორმატი

სიმბოლოს სტილი

განსაზღვრავს სიმბოლოს სტილს.

საზღვრისა და ჩრდილის დამატება

მანიჭებს ობიექტის საზღვარსა და ჩრდილს სათაურის ჩარჩოს.

Adding Chapter Numbers to Captions

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/captions.xhp#captions not found).

Chapter Numbering

Please support us!