სქოლიოების ჩართვა

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

Open context menu - choose Footnote/Endnote (inserted Footnote/Endnote)

Open Insert toolbar, click

Icon

Insert Footnote Directly


დანომრვა

მონიშნეთ დანომრვის ტიპი,რომლის გამოყენებაც გსურთ სქოლიოებისა და კომენტარებისთვის.

ავტომატური

ავტომატურად ანიჭებს მიმდებრობით ნომრებს სქოლიოებსა და კომენტარებს,რომელსაც ჩაურთავთ. ავტომატური დანომრვის პარამეტრების შესაცვლელად ამოირჩიეთ Tools - Footnotes.

სიმბოლო

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Choose

Inserts a სპეციალური სიმბოლო სქოლიოდ ან კომენტარის ღუზად.

ტიპი

მონიშნეთ ჩაურთოთ თუ არა სქოლიო ან კომენტარი. კომენტარის დანომრვა გამოყოფილია სქოლიოს დანომრვისგან.

სქოლიო

ჩაურთავს სქოლიოს ღუზას მიმდინარე კურსორის პოზიციაზე და ამატებს სქოლიოს გვერდის ბოლოს.

კომენტარი

ჩაურთავს სქოლიოს ღუზას მიმდინარე კურსორის პოზიციაზე და ამატებს კომენტარს გვერდის ბოლოს.

Please support us!