ხელით გამყოფის ჩართვა

ჩაურთავს ხელით ხაზის გამყოფს, სვეტის გამყოფს ან გვერდის გამყოფს კურსორის მიმდინარე პოზიციაში.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - More Breaks - Manual Break


ტიპი

მონიშნეთ გამყოფის ტიპი,რომლის ჩართვაც გსურთ.

ხაზის გამყოფი

Ends the current line, and moves the text found to the right of the cursor to the next line, without creating a new paragraph.

tip

You can also insert a line break by pressing Shift+Enter.


სვეტის გამყოფი

Inserts a manual column break (in a multiple column layout), and moves the text found to the right of the cursor to the beginning of the next column. A manual column break is indicated by a nonprinting border at the top of the new column.

tip

Insert a column break by pressing Ctrl+Shift+Enter


გვერდის გამყოფი

Inserts a manual page break, and moves the text found to the right of the cursor to the beginning of the next page. The inserted page break is indicated by a nonprinting border at the top of the new page.

tip

You can also insert a page break by pressing +Enter. However, if you want to assign the following page a different Page Style, you must use the menu command to insert the manual page break.


Page Style

Select the page style for the page that follows the manual page break.

გვერდის ნომრის შეცვლა

Assigns the page number that you specify to the page that follows the manual page break. This option is only available if you assign a different page style to the page that follows manual page break.

გვერდის ნომერი

Enter the new page number for the page that follows the manual page break.

note

To display manual breaks, choose View - Nonprinting Characters.


Inserting and Deleting Page Breaks

Please support us!