დამალული პარაგრაფები

აჩვენებს ან მალავს პარაგრაფებს. ეს პარამეტრი გავლენას ახდენს დამალული პარაგრაფების ეკრანის ასახვაზე და არა დამალული პარაგრაფების ბეჭდვაზე.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose View - Hidden Paragraphs


შენიშვნის ხატულა

To enable this feature, choose - LibreOffice Writer - View, and ensure that the Hidden paragraphs check box in the Display fields area is selected.


გამოიყენეთ ველის ბრძანებები "Hidden Paragraph" მისანიჭებლად condition რომელიც უნდა შეგხვდეთ პარაგრაფის დასამალად. თუ ეს პირობა არ შეგხვათ, პარაგრაფი აისახება.

როდესაც მალავთ პარაგრაფს, პარაგრაფის სიმბოლოებთან მიბმული სქოლიოები და ჩარჩოებიც ასევე დაიმალება.

Please support us!