სექციების რედაქტირება

ცვლის თქვენს დოკუმენტში განსაზღვრული სექციების პარამეტრებს.სექციის ჩასართავად მონიშნეთ ტექსტი ან დააწკაპუნეთ თქვენს დოკუმენტზე და შემდეგ აირჩიეთ Insert - Section.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000402.xhp#bereiche not found).


Edit Sections დიალოგი მსგავსია Insert - Section დალოგისა და გთავაზობთ შემდეგ დამატებით პარამეტრებს:

სექცია

ჩაბეჭდეთ თქვენთვის სასურველი სექციის სახელი და დააწკაპუნეთ სახელზე სექციისსიაში.თუ კურსორი ამჟამად სექციაშია, სექციის სახელი აისახება სტატუსის არეს მარჯვენა მხარეს დოკუმენტის ფანჯრის ქვემოთ.

სექციის ჩაწერის მიმდინარე დაცვის სტატუსი აღნიშნულია ჩაკეტვის სიმბოლოთი სიის სექციის სახელის წინ. გახსნილი კლიტე დაუცველია და ჩაკეტილი დაცული. ამის მსგავსად ხილული სექციები აღნიშნულია სათვალეების სიმბოლოთი.

პარამეტრები

ხსნისOptionsდიალოგს, სადაც შეგიძლიათ მოახდინოთ მონიშნული სექციის სვეტის განლაგების, ფონის, სქოლიოებისა და კომენტარების ქცევის რედაქტირება. თუ სექცია პაროლით დაცულია, ჯერ უნდა შეიყვანოთ პაროლი.

უკუსვლა

შლის მონიშნულ სექციას დოკუმენტიდან და ჩაურთავს სექციის შიგთავსს დოკუმენტში.

Please support us!