ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერის ჩასწორება

Edits the selected bibliography entry.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Edit - Bibliography Entry


ჩანაწერი

სახელი

ასახავს აბრევიაციას ბიბლიოგრაფიის ჩანაწერებისთვის.

ავტორი, სათაური

ასახავს ბიბლიოგრაფიის ჩანაწერში არსებულ ავტორსა და სათაურის ინფორმაციას.

გააქტიურება

ააქტიურებს თქვენს მიერ შექმნილ ცვლილებებს და შემდეგ ხურავს ბიბლიოგრაფიის ჩანაწერის რედაქტირების დიალოგს.

დახურვა

ხურავს დიალოგს

ახალი

ხსნის Define Bibliography Entry დიალოგს,სადაც შეგიძლიათ ახალი ჩანაწერის შექმნა.

ჩასწორება

ხსნის Define Bibliography Entry დიალოგს,სადაც შეგიძლიათ დაარედაქტიროთ მიმდინარე ჩანაწერი.

Please support us!